SVENSKA

SVENSKA

SVENSKA

Vi är så glada att få välkomna alla barn till KING OF KINGS 2019!

Vi har aktiviteter och barnkyrka för alla barnen alla dagar och här nedan kan du läsa hela programet. 

Barnkyrkan är till för barn mellan 6-12 år (är man yngre vill vi att en förälder ska vara med) .

Första timmen är det Barnkyrka och därefter blir det fika. Efter fikat finns det möjlighet för barnen att titta på film, pyssel, spel m.m. Det kommer att finnas barnledare på alla dessa pass.

Vi kommer också att ha en barnhörna i stora salen för de yngre barnen så HJÄRTLIGT VÄLKOMNA ALLA BARN!

 

Här ser du hela programmet:

 

Torsdag den 30 /5 kl 14:00-17: OO TEMA: ÄLSKA KUNGEN

Fredag den 31/5 kl 14:00-17:00 TEMA: KUNGEN ÄLSKAR OSS

Lördag den 1/6 kl 09:30-12:30 TEMA: TJÄNA KUNGEN

Lördag den 1/6 kl 14:00-17:00 TEMA: LYDA KUNGEN

Söndag den 2/6 kl 10:00-12:30 TEMA: KUNGEN FÖRSER

Söndag den 2/6 kl 14:00 TEMA: KUNGEN BESKYDDAR OSS

 

Vi ses snart!!!

Hälsningar barnteamet. 

ENGLISH

We are so happy to welcome all children to KING OF KINGS 2019!

We will have children activities every day during the conference and here you can read the hole agenda for the children.

The children's church is for children between 6-12 years old (if you have younger children then  we want a parent to come with them).

The first hour is the Children's Church and then we are going to have a coffee break.  After the break the children will have the opportunity to watch movies, play in the room, etc. There will be leaders everyday.

We will also have a children's corner  for the younger children so we want to WELCOME ALL CHILDREN!

 

Here you see the entire program:

 

Thursday 30/5 at 14: 00-17: OO THEME: LOVE THE KING

Friday 31/5 at 14: 00-17: 00 THEME: THE KING LOVES US

Saturday the 1/6 at 09: 30-12: 30 THEME: SERVE THE KING

Saturday the 1/6 at 14: 00-17: 00 THEME: OBEY THE KING

Sunday 2/6 at 10: 00-12: 30 THEME: THE KING SUPPLIES

Sunday 2/6 at 14:00 THEME: THE KING PROTECT US

 

See you soon!!!

Greetings from the children team.

Samarbetspartners
Arrangörer

© 2018 All rights reserved