Välkommen till King of Kings Conference!

 

 

En Nordisk ledarkonferens i Nya Parken, Örnsköldsvik den 30/5-2/6 2019. 

 

Kära vän!

Det är med stor glädje vi inbjuder till King of Kings Conference.

Syftet med konferensen är att uppmuntra och utrusta dig som arbetar eller är medhjälpare för att bygga Guds rike i den lokala församlingen. Vi tror att Herren vill betjäna och uppmuntra dig i den tjänst och det uppdrag du har fått. När vi kommer tillsammans för att lyfta upp namnet Jesus, Kungarnas Kung och ger Honom våra hjärtans uppmärksamhet händer något fantastiskt. 

 

Det tilltal som kom till oss gällande King of Kings Conference handlar om att låta den helige Ande beröra sina tjänare och tjänarinnor och låta en förnyad styrka och passion skölja över oss. Det kom ett tydligt tilltal om att konferensen skall vara en Nordisk konferens. Att Guds heliga eld ska utgjutas över Guds folk i Norden och tända väckelsens eld i våra hjärtan. 

 

Vi tror att det är tid att stå tillsammans från olika samfund och kyrkor i Norden för att bygga Guds rike. Enade i Anden tillsammans ivrigt sökandes fridens band. Så som i himlen, så som i Norge, Finland, Sverige, Danmark, Island, Färöarna, Grönland och Åland. Därför är det glädjande att vi har välkända och smorda pastorer och predikanter från Norge, Sverige, Island, Finland samt andra länder med oss som kommer för att betjäna dig. Vi tror att detta ligger på Guds hjärta och vill därför frimodigt uppmuntra dig att vara med. 

 

Konferensen kommer att hållas på Nya Parken Konferenscenter i centrala Örnsköldsvik. Herren har gett oss tro att köpa Nya Parken att användas för Guds rike och vår bön är att det skall vara en landningsplats för Guds härlighet. Tror att det kommer att vara en miljö som uppmuntra dig och stärker din tro för det lokala arbete du/ni står i. 

 

 

"Bevara det som han har befallt rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som han skall låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre." 1 Tim 6:14-15 

 

Varmt välkommen till King of Kings Conference 30/5 - 2/6 2019. Väl mött i Jesus namn!

 

 

Hälsningar,

 

Thomas och Maria Nordberg, Andreas Westman pastorer, Örnsköldsvik

Sebastian Stakset, pastor Hernán Clavijo, Stockholm

Kenneth Lillqvist, Eskilstuna

Samarbetspartners
Arrangörer

© 2018 All rights reserved