21-24 Maj

THOMAS OCH MARIA NORDBERG

           KONFERENSVÄRDAR

SEBASTIAN STAKSET

HEART OF EVANGELISM

Kära vän!

Det är med stor glädje vi på nytt inbjuder till King of Kings Conference - Nordisk ledar och bönekonferens.

 

Visionen är att samla ledare från de Nordiska korsmärkta länderna för att tillsammans be och utrustas för skörden. 

 

Välkommen!

Media King of Kings Conferenser

Här hittar du predikningarna från King of Kings Konferenserna som har varit hitintills.

Vi ber att du ska bli RIKLIGT välsignad när du lyssnar på dem! 

Samarbetspartners
Arrangörer

© 2018 All rights reserved